Osallistumisehdot

1. YLEISTÄ

Järjestäjä: Active Expo Oy

Paikka: Merimaskun Rantamakasiini

Aika: 5.6.2020

Aukioloajat: ilmoitetaan ennen tapahtumaa

2. PAIKANVUOKRAT

Paikanvuokriin lisätään arvonlisävero.

Osasto Saaristo Areena tapahtumassa:

-2 x 2m näyttelypaikka (muut paikkakoot sopimuksen mukaan)

Hinta: 1 päivä 250 € alv 0%

SÄHKÖT:

Mikäli tarvitset näyttelyosastolle sähkön, varaa se erikseen.

Hinta: 35 € / päivä

3. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Esillä olevat tuotteet:

Esillä olevat tuotteet tai tuoteryhmät tulee kuvailla ja hyväksyttää järjestäjällä ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisimman tarkasti.

Ainoastaan ne tuotteet/tuoteryhmät, jotka järjestäjä on hyväksynyt, voidaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Veneitä/tuotteita ei näyttelyn aukioloaikana saa viedä pois osastolta.

4. NÄYTTELYTILAN VARAUS

Näyttelytila varataan ilmoittautumislomakkeella 31.4.2020 mennessä. Samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn osallistumisehtoja.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa. Näytteilleasettajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä, kun osallistumismaksu (vahvistus osallistumisesta) on maksettu. Tämän jälkeen ennakkomaksua ei palauteta.

 5. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS

Järjestäjä määrittelee osastojen lopullisen sijainnin huomioiden näytteilleasettajien toiveet mahdollisimman hyvin. Järjestäjälle on oikeus mahdollisen tilanpuutteen johdosta rajata näytteilleasettajan näyttelyyn ilmoittamien veneiden määrää ja kokoa. Järjestäjä pidättää oikeuden näyttelyosaston koon muutoksiin maksimissaan 15%.

6. PAIKANVUOKRAN MAKSU

Paikanvuokra on maksettava kokonaisuudessaan 15.5.2020 mennessä. Maksettu paikanvuokra on näyttelyyn osallistumisen edellytyksenä.

 7. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN

Mikäli näytteilleasettaja ei ole käyttänyt 4. kohdassa mainittua peruutusoikeutta ja näyttelypaikan varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen näyttelyn alkamista, järjestäjä perii kaikki näytteilleasettajalle erääntyneet kulut täysimääräisinä.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa rakenteet ja määrätä tehtäväksi tarvittavat muutokset. Osastojen rakentamisessa ja purkamisessa tulee noudattaa seuraavia ja myöhemmin erikseen annettavia ohjeita:

Maaosastot ja –myyntipaikat

Osastojen rakentamisen saa aloittaa torstaina 4.6. klo 10:00

Kaikkien osastojen tulee olla valmiina 5.6. klo 11.00 mennessä

Näyttelyn purkamisen saa aloittaa vasta tapahtuman päätyttyä.

 Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kaiken kiinteille rakenteille, irtaimistolle, laitureille tai ympäristölle aiheuttamansa vahingon Erilaisten rakenteiden kiinnittäminen laitureihin on turvallisuussyistä kielletty.

9. TAVAROIDEN KULJETUS

Näytteilleasettaja toimittaa tavaransa näyttelypaikalle ja sieltä pois omalla kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä vastaa näyttelyn jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.

10. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei vastaa veneiden/tuotteiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot. Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneita vahinkoja vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomistaan vakuutuksista.

11.  NÄYTTEILLEASETTAJAKORTIT

Näytteilleasettajille toimitetaan näytteilleasettajakortit.

 12. VÄHITTÄISMYYNTI

Vähittäismyynti on sallittua tapahtumassa.

13. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi näyttelypaikalle esille pantuja tai muulla tavalla annettuja ohjeita. Siltä varalta, ettei Active Expo Oy voittamattomien esteiden vuoksi voisi järjestää näyttelyä edellä mainittuna aikana, se pidättää oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai ajankohdan siirtämiseen.

Yhteistyössä

 

Tilaa uutiskirjemme