Osallistumisehdot

1. YLEISTÄ

Järjestäjä: Naantalin kaupungin toimeksiannolla Active Expo Oy

Paikka: Naantalin Kaivohuone

Aika: 26.-27.5.2018

Aukioloajat: lauantai klo 12.00-18.00 ja sunnuntai klo 11.00-17.00

2. PAIKANVUOKRAT

Paikanvuokriin lisätään arvonlisävero.

Pöytäständi Saaristo Areena tapahtumassa:

-2 x 2m näyttelypaikka + pöytä

Hinta: 1 päivä 390 €, 2 päivää 490 €, hinnat alv 0%

SÄHKÖT:

Mikäli tarvitset näyttelyosastolle sähkön, varaa se erikseen.

Hinta: 35 € / päivä

3. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Esillä olevat tuotteet:

Esillä olevat tuotteet tai tuoteryhmät tulee kuvailla ja hyväksyttää järjestäjällä ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisimman tarkasti.

Ainoastaan ne tuotteet/tuoteryhmät, jotka järjestäjä on hyväksynyt, voidaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Veneitä/tuotteita ei näyttelyn aukioloaikana saa viedä pois osastolta.

4. NÄYTTELYTILAN VARAUS

Näyttelytila varataan ilmoittautumislomakkeella 8.5.2018 mennessä. Samalla näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näyttelyn osallistumisehtoja.

Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai edelleen luovuttaa osastoaan tai sen osaa. Näytteilleasettajalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä, kun osallistumismaksu (vahvistus osallistumisesta) on maksettu. Tämän jälkeen ennakkomaksua ei palauteta.

 5. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS

Järjestäjä määrittelee osastojen lopullisen sijainnin huomioiden näytteilleasettajien toiveet mahdollisimman hyvin. Järjestäjälle on oikeus mahdollisen tilanpuutteen johdosta rajata näytteilleasettajan näyttelyyn ilmoittamien veneiden määrää ja kokoa. Järjestäjä pidättää oikeuden näyttelyosaston koon muutoksiin maksimissaan 15%.

6. PAIKANVUOKRAN MAKSU

Paikanvuokra on maksettava kokonaisuudessaan 15.5.2018 mennessä. Maksettu paikanvuokra on näyttelyyn osallistumisen edellytyksenä.

 7. OSALLISTUMISEN PERUUNTUMINEN

Mikäli näytteilleasettaja ei ole käyttänyt 4. kohdassa mainittua peruutusoikeutta ja näyttelypaikan varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 päivää ennen näyttelyn alkamista, järjestäjä perii kaikki näytteilleasettajalle erääntyneet kulut täysimääräisinä.

8. OSASTOJEN RAKENTAMINEN

Näytteilleasettaja vastaa itse osastonsa rakentamisesta. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa rakenteet ja määrätä tehtäväksi tarvittavat muutokset. Osastojen rakentamisessa ja purkamisessa tulee noudattaa seuraavia ja myöhemmin erikseen annettavia ohjeita:

Maaosastot ja –myyntipaikat

Osastojen rakentamisen saa aloittaa lauantaina klo 10:00 ja sunnuntaina klo 10:00

Kaikkien osastojen tulee olla valmiina klo 12.00 mennessä

 Osastot tulee tyhjentää la-su väliseksi yöksi, sillä tapahtumapaikka on muussa käytössä.

Näyttelyn purkamisen saa aloittaa lauantaina klo 18 ja sunnuntaina klo 17 jälkeen.

 Näytteilleasettaja on velvollinen korvaamaan kaiken kiinteille rakenteille, irtaimistolle, laitureille tai ympäristölle aiheuttamansa vahingon Erilaisten rakenteiden kiinnittäminen laitureihin on turvallisuussyistä kielletty.

9. TAVAROIDEN KULJETUS

Näytteilleasettaja toimittaa tavaransa näyttelypaikalle ja sieltä pois omalla kustannuksellaan. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden vastaanottamisesta, purkamisesta tai säilytyksestä eikä vastaa näyttelyn jälkeen tavaroiden pois lähettämisestä.

10. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET

Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä näyttelyalueella, mutta ei vastaa veneiden/tuotteiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Näyttelyalueille F,G,H,I,J ja K ei ole järjestetty yövartiointia ja on suositeltavaa tyhjentää osasto näyttelyajan ulkopuolella. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle aiheutuneet vahingot. Näytteilleasettajalle muuten aiheutuneita vahinkoja vastuuvakuutus ei korvaa. Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeellisiksi katsomistaan vakuutuksista.

11.  NÄYTTEILLEASETTAJAKORTIT

Näytteilleasettaja saa maksettuaan paikanvuokransa näyttelyn ajaksi käyttöönsä henkilökohtaisia näytteilleasettajakortteja.

 12. VÄHITTÄISMYYNTI

Vähittäismyynti on sallittua messuilla.

13. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osallistumisehtoja sekä niiden täydennykseksi näyttelypaikalle esille pantuja tai muulla tavalla annettuja ohjeita. Siltä varalta, ettei Active Expo Oy voittamattomien esteiden vuoksi voisi järjestää näyttelyä edellä mainittuna aikana, se pidättää oikeuden näyttelyn peruuttamiseen tai ajankohdan siirtämiseen.

Yhteistyössä

 

Tilaa uutiskirjemme